Reglementen Open Kennemerland

Hieronder vind je een aantal specifieke reglementen die gelden tijdens Open Kennemerland. Ter aanvulling hierop hanteren we het gedragsreglement van de DVK. Voor alle overige bepaling volgen we het Algemeen Wedstrijdreglement van de NDB. Waar nodig is het de organisatie vrij om van deze algemene bepaling af te wijken.

 • Het staat jeugdspelers vrij om zich in te schrijven voor het seniorentoernooi. Echter kunnen zij maar aan 1 toernooi deelnemen, ze kunnen niet in de jeugd en de senioren spelen.
 • Voor deelname aan Open Kennemerland hoeft men geen lid te zijn van de NDB of een andere dartsorganisatie of vereniging.
 • Het is verboden om het verloop en de uitslag van een wedstrijd moedwillig te beïnvloeden danwel te manipuleren door bijvoorbeeld vals te spelen danwel opzettelijk te verliezen. Dit wordt gezien als matchfixing (wedstrijdvervalsing).
 • Tijdens het toernooi kunnen van alle wedstrijden, spelers en bezoekers foto’s en video’s gemaakt worden voor promotionele doeleinden. Deelnemers en toeschouwers committeren zich hier aan door middel van inschrijving.
 • Het opgeven van een wedstrijd danwel het opzettelijk verliezen van een wedstrijd is in strijd met dit reglement. Indien dit het geval is stelt de NDB deze spelers verantwoordelijk voor de (financiële) gevolgen en vervalt het recht op bekers en/of prijzengeld.
 • De organisatie heeft het recht het tijdschema te wijzigen.
 • Bij voldoende inschrijvingen organiseren we een apart koppeltoernooi voor dames. Hier mogen alleen koppels aan mee doen die bestaan uit 2 dames. Het is ook mogelijk om als mixed koppel deel te nemen aan Open Kennemerland. Mixkoppels worden geloot in het heren/mix koppeltoernooi.
 • Voorafgaand aan de wedstrijd beslist een koppel welke speler alle legs start.
 • Voor paradarters wordt een apart toernooi georganiseerd indien er voldoende aanmeldingen zijn, meer informatie daarover is hier te vinden. Een speler kan alleen binnen een toernooi of categorie deelnemen als dit de omstandigheden van de wedstrijd niet beïnvloed. Men kan niet deelnemen aan het reguliere toernooi en paradarts toernooi. Darters die binnen de criteria van een paradarter vallen, mogen ook kiezen om, i.p.v. het paradarts toernooi, aan de overige categorieën deel te nemen. Zij dienen dan wel altijd op een reguliere baan, zonder extra ruimte, met oche en een hoog bord te spelen en mobiel genoeg te zijn om zelf de pijlen uit het bord te halen en om in de reguliere zaal te spelen. Een rolstoeldarter kan om die reden dus niet deelnemen aan het reguliere toernooi. Op basis daarvan heeft de organisatie te allen tijde het recht om een speler te weigeren of in te delen in een andere categorie. Ook kan de organisatie spelers verplichten tot het meenemen van begeleiding.
 • Elke speler is gerechtigd om vóór aanvang van de wedstrijd negen oefendarts te gooien op de baan waar hij of zij moet spelen.
 • Alle vragen om scores te controleren dienen plaats te vinden vóórdat de speler opnieuw gooit.
 • Het is niet toegestaan om te roken in de speelzalen. Bij het negeren van dit verbod volgt een waarschuwing; bij de tweede overtreding wordt de betrokkene onherroepelijk uit het toernooi genomen.
 • Indien een speler niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, vervalt het recht op bekers en/of prijzengeld.
 • Indien men heeft ingeschreven en betaald, maar niet kan deelnemen, kan men het inschrijfgeld terugkrijgen tot het moment dat de online inschrijving sluit, dat is 24 uur voor de start van het toernooi.
 • Doping en drugs wordt niet getolereerd. Hier geldt dat de betrokkene onherroepelijk uit het toernooi wordt genomen, indien dopinggebruik wordt geconstateerd.
 • Wedstrijden worden omgeroepen in de zalen. Spelers worden geacht de instructies van de wedstrijdleiding op te volgen en zo snel mogelijk naar de genoemde baan te gaan. Wanneer één of meerdere spelers niet tijdig bij de baan verschijnen worden ze eenmalig opnieuw omgeroepen. Als de speler(s) dan nog steeds niet – binnen een redelijke termijn – verschijnen worden zij onherroepelijk uit het toernooi gehaald. Als dit één speler betreft wint de speler die wel tijdig bij de baan was de wedstrijd.
 • Voor aanvang van de wedstrijd wordt er gebulld. De speler die als eerste op het wedstrijdbriefje staat gooit als eerste voor de bull. De winnaar begint alle oneven legs. Deze moeten op de linkerzijde van het schrijfbord worden genoteerd. Bij een laatste beslissende leg wordt er niet opnieuw gebulld en begint degene die bij aanvang van de wedstrijd de bull wist te winnen.
 • Bij koppelwedstrijden gooit alleen de speler die alle legs start voor de bull.
 • De winnaar van de wedstrijd brengt het wedstrijdbriefje terug naar de wedstrijdleiding.
 • Voor alle toernooien starten de winnaars met het schrijven van de wedstrijden. Vanaf een door de wedstrijdleiding te bepalen moment, schrijft de verliezer. Indien een speler verzaakt om te schrijven wordt deze speler uit het lopende toernooi gehaald. Indien de speler al uitgeschakeld is wordt de speler uitgesloten voor het volgende Open Kennemerland toernooi.
  Verzaak je in de koppel, dan heeft dat tot gevolg dat beide spelers niet deel mogen nemen aan het singletoernooi op zondag.
 • Iedereen is verplicht zich aan het reglement en de aanwijzingen van de officials te houden. Spelers/speelsters die dat niet doen, worden gediskwalificeerd.
 • Het reglement is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Bij twijfel of zaken waarin het reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.

Praktische informatie

Datum: 25 maart (koppeltoernooi) & 26 maart (singletoernooi)

Start: 25 maart - 15:00 uur | 26 maart - 12:00 uur

Categorieën: Koppels - Herenkoppels (en mix) en dameskoppels. Singles - Heren, dames, jeugd en paradarts.

Prijzengeld: Koppels - Money in = money out (-20%). Singles - ruim € 1.500,-.

Locatie en route

Locatie: Horeca de Jansheereen

Adres: Maltezerplein 1, 1961 JC Heemskerk

Parkeren: voldoende gratis parkeergelegenheid in de directe omgeving